How we reach for the sun

Sample Prompts for Community Learning

 1. Request for information
  • Sino po ang pwedeng tanungin tungkol sa pagbinhi ng (insert gulay here)?
  • Bakit po mabaho ang aking compost?
  • Nasaan po ang video tungkol sa soil health?
  • May mga karagdagang kaalaman pa ba tayo tungkol sa (insert related topic here)
 2. Problem solving 
  • Paano ko mapipigilan ang paninilaw ng mga dahon?
  • Ano po ang dapat gawin para hindi bumaho ang aking compost?
 3. Seeking experience
  • Sino po ang nakaranas na ng soft core rot (or other situations) at maaaring makapagbigay linaw?
 4. Sharing and reusing assets
  • Gumawa ako ng extra seedling trays gamit ang tissue paper rolls—sino ang may kailangan?
  • Mayroon akong extrang kulambo para sa mga halaman. Sino ang may kailangan?
 5. Coordination and strategy
  • Pagsamahin kaya natin ang ating mga compost para gumawa ng soil bank?
 6. Building an argument
  • Mas mahihikayat ang community na gawin ito dahil hindi magastos sa binhi.
 7. Growing confidence
  • Maaari akong magbahagi ng aking natutunan sa iba pang interesado sa container gardening.
  • Meron akong mga recipes na pwedeng pag-gamitan ng ating mga ani.
 8. Discussing developments
  • Ano po reaksyon ng ating pamilya at community sa ating food garden project?
  • Ano ang mga positibong impact ng ating food garden project?
  • Anu-ano ang mga negatibong impact nito at paano natin ito masosolusyonan?
  • May mga kailangan bang i-improve?
 9. Documenting projects
  • Gumawa tayo ng group chat sa Messenger para mabilis na mabahagi ang mga photos ng ating Kusinang Bayan.
 10. Visits
  • Mag-imbita tayo ng katabing barangay para makita nila na posible ito.
 11. Mapping knowledge and identifying gaps
  • Makailang ulit na rin natin itong narinig. Kailangan nating isulat ang paraan para mas madaling ibahagi sa nagtatanong.

Back to Toolkit Homepage

Create your website with WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: